fbpx

Vilkår for deltakelse

Den korte versjonen

 1. Glassflasker/glass på campen er uønsket men vi forstår at noe drikke kun kommer i glass. Camp-jordet er beite og siden glass-skår og knuste bokser kan være fatalt når det blir spist av dyr håper vi du tar stort hensyn til dette!
 2. Husk legitimasjon (aldersgrense, 18 år)
 3. Det er kun på toalettene det skal toaletteres
 4. Vi tar bilder og filmer under festivalen.
 5. Bruk sunn fornuft!

Den grundige versjonen

1 – Praktisk

 1. Fjordbrøl og dens juridiske arrangører kan ikke holdes ansvarlige for hendelser, ulykker eller skader som oppstår og går ut over deltagere av festivalen. Deltagere må forholde seg til instrukser fra vakter og ellers av arrangørens representanter.
 2. Glassflasker og glass er uønsket på festivalområdet og campen. Glassflasker på området kan bli tømt ut og beslaglagt dersom vakter eller arrangøren opplever at det er fare for at glass kan bli knust.

2 – Betaling

 1. Billetter vil bli refundert ved en avlysning av arrangementet som skyldes koronasituasjonen.
 2. Ved kjøp av rabatterte billetter, må avtale eller liste fra sponsor være innlevert til festivalen 2 uker før festivalens start.
 3. Prisen som er oppgitt er gjeldene kun for denne påmeldingen og den enkelte deltager.
 4. Programendringer kan forekomme. Kansellering av artister/band og påfølgende programendringer vil ikke medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon gis kun ved avlysning av hele arrangementet

3 – Billettbånd

 1. Billettbånd skal alltid bæres på arm, og fremvises på vakters oppfordring.
 2. Billettbånd er personlig og kan ikke overdras av andre.
 3. Tap av billettbånd må meldes til arrangør ved ugrunnet opphold.
 4. Personer uten gyldig billettbånd skal bortvises fra området.
 5. Aldersgrensen er 18år. Man er pliktig til å vise legitimasjon hvis festivalens vakter ønsker det.

4 – Oppførsel

 1. Urinering er ikke tillatt annet enn på toalettene og anviste plasser. Brudd på dette kan føre til at man blir bortvist fra området
 2. Ved legemsfornærmelse vil man bli utvist fra området.
 3. Tyveri kvalifiserer til bortvisning fra arrangementet.
 4. Ved hærverk på andres eiendom vil man kunne bli bortvist fra området.
 5. Forsøpling skal ikke forekomme. Hver deltager er pliktig til å levere sitt søppel på angitte plasser.

5 – Rusmidler

 1. Ulovlige rusmidler skal ikke nytes eller bæres på arrangementets område.
 2. Overstadig berusede personer vil bli bortvist fra arrangementet.

7 – Annet

 1. Fjordbrøl forbeholder seg retten til å publisere bilder/videoopptak tatt i forbindelse med festivalen. Bilder/videoer som er sjenerende eller “på kanten” vil ikke bli lagt ut. Det er opp til festivalen å velge hvilke bilder/videoer som kan benyttes. Dersom du ønsker et bilde/video av deg fjernet fra siden, kan du sende en henvendelse til post @ fjordbrol.no og vi vil fjerne dette dersom det kan oppleves som støtende.
 2. Generelle ordensregler gjelder. I tillegg til vilkårene gjelder også norske lover.
 3. Aldersgrensen for festivalen gjelder festivalens gjester og det kan gis dispensasjon for unntak til personer som er ansatt av festivalen.
 4. Ved brudd på vilkår(ene) vil deltager kunne miste retten til å delta på festivalen samt senere arrangement i regi av Fjordbrøl. Utgifter deltaker har hatt, vil ikke bli refundert.
 5. Grove overtredelser av dette reglement vil bli politianmeldt og arrangøren står fritt til å bortvise deltagere fra området hvis deltageren motarbeider festivalens retningslinjer.
 6. Vilkårene kan bli endret uten varsel og deltager er pliktig til å forholde seg til enhver tids gjeldene regler og vilkår.
 7. Ved å delta på festivalen, aksepterer deltakere reglene og andre føringer som er listet opp på denne siden og annet tilhørende materiell.